31.5 C
Tirana
Wednesday, June 19, 2024
Tel: 0693049779

Părintele Dhimitri Veriga, valoarea aleaptă a comunității ortodoxe din Curceauâ

0
Ficiorul alui Vangjeli și Katerina s-ari născut la 14.06.1943 la câsibâlul Curceauâ, tu-unâ familie aromână, meșteri buñi și tiñisiți. di ciliman, ira pâtidzat și...

Şcurt 2024 la Tirana, expoziție cu obiecte de artizanat a autorului...

0
La aestă expoziție vor s-hibă prezentate obiectele de artizanat al Ilir Kaçani. Pit aeste lucrări, autorul spuni legătura cu locul, cu tradițiile minorității aromâne...

Ază poetlu și scritorlu Ismail Kadare upleaști 88-ți di anji

0
Ază poetlu și scritorlu Ismail Kadare upleaști 88-ți di anji ți nu ari dånăsità scritura a lui faptàndaui a cunuștera ali culturi, traditli abinișusți...

Ale featiţă di ñicurami

0
I Am vinit năpoi la căsăbăulu namsa di punţ muşaţ, iu am tricut fără cărteari, tu isihi, dulţeosea ñicuriţ, ni agiucam cu soţl’i a ñei pănă pri...

CÂRCIUN HARIOS!

0
“Ti mults anj dzua di Cãrciun! Hãrios tuts aistã dzuã!Anlu Nãu cu sanãtãti s-ambãreatã!

Ştiri l’iloasă

0
Cu tristețe anunț pierderea lui Pasku Cocea+, soțul a ei Vilma Cocea Veriga. Easti depârtat di bană un om di mari tińii! Ira nâscut...

Corrieru partizan, dedicat martirului Coli Baba

0
Cu arasta a sãrbãtorirljei 28-29-rs di Brumaru ma postedzu poezi defidacatã a martirloru anoshts. Numa ashtlui martiru u tsãni sculia di Grabova(Greava). Corrieru partizan – dedicat...

Ştiri jiloasâ: S-depârtă di bană Aleks Semeu

0
Rămâni dit Arbinisie tu jeali. Pi 9.11.2023 s-depârtă di bană Aleks Semeu+, la vârstea di 74 di añi. Domnul Semeu ira născut la anul...

GHINEAȚA A TA LUÑIEADZĂ

0
Aşiț cum tă lu băgară numa părinti giumertsi, Luñiniştiş pit murglu a chirolui ca metoru din teru, Ta n tută bana s-arăspändeai muşteațli ş-buneațli, n tută Arbinişi...

Voi s´gresc râmânești, cartea scrisă de Pandi Kordha

0
Cartea întitulată "Voi s´gresc râmânești" scrisă de dl. Pandi Kordha a fost publicată în anul 2021 la Vlora. Cartea este tiparită de la casa...