La aestă expoziție vor s-hibă prezentate obiectele de artizanat al Ilir Kaçani. Pit aeste lucrări, autorul spuni legătura cu locul, cu tradițiile minorității aromâne de cai țâne orighinea, precum și cu vrerea ti Albania. Prima lui lucr ira ună cănistră de sirmă. Până ază, fondul de lucrări din mâinile necurmati a lui Ilir Kaçani numără aproapea 60 de lucrări, toate finalizate ti ultimii cinci ani. Cu mult lucr, poate se sacrifica, ari lucrat cu sirmă, coajeă, lemn, materiale refapti, şa. Cănistre, embleme, cornize, vaze şa sânt câteva di obiectele realizate de el. El ari faptă toate lucrările fără să hibă agiutat de altu. Ari și bărci, nisip, scoici ca simboluri a căsibâlui de coastă marginea di amare la cai ş-ari născut și băneadză. Ilir Kaçani ari 51 de añi, di hoara Skrofotinë, Unitatea Administrativă Novosela, Anvlona.

GIF Image