Cu tristețe anunț pierderea lui Dhimiter Lici. Pi 08.02.2024 s-depârtă di bană Dhimiter Lici, la vârstea di 76 di añi. Easti depârtat di bană un om di mari tińii! Ira nâscut Permet, avea orighină armână. Dhimiter Lici avu 3 ficiori. Domnu Lici ari alăsat unâ nchirdiseare cai ari servitâ la promovarea rămânilor dit Arbinisie. Chirum un Om di mari tińii! Dumnidză s-lj aibă tu partea bună!

GIF Image