Mardzinea di rrău ş-tu frămtea a-unei făntăni araţ,

iu prota învăţai s-sciriu şi s-citeascu arbinişeaşti,

avriliga di ea, cu uborulu dit cheatri, adăreati muşaţ,

s-scoală sculia a mea, ţi ti ea doru nu ñi căpăseaşti.

Ma ş-căţea i faptă ună nauă, ea ieasti ninga împroastă,

s-ţăni săntoasă, că dit ea ñ-s-ahiurhiră a mei yisoñ,

ţi li ar dată cunuşteari şi laudi mări aţl’ei hoară,

cu hl’i a l’ei buñ, ştiuţ, mintimeñ şi goñ pisti gioñ.

Nu s-ţăni minti di cănd ieasti sculat ningă rău,

ma cum spună ma auşl’i ti bărl’i a nostu nău,

la ea cama nănti s-înviţea maşi pi limba grăceaşti,

dapoia arbinişeaşti şi româneaşti, ş-astădz maşi arbinişeaşti.

Ti aţea mini măratu nu ştiu s-spun ti chirou di astădz,

ama ñi s-aprindă ca yii dzălili a meali lignată la ea,

ş-nu ñi bitisiră vroară nyisil’i şi aspărarili ti eli ca tu pirmithădz,

ca cheatăr maroasă şi vărtoasi arămăni întru tută eta a mea!

Di: Ligor Thano

GIF Image