Cu tristețe anunț pierderea lui Pasku Cocea+, soțul a ei Vilma Cocea Veriga. Easti depârtat di bană un om di mari tińii! Ira nâscut Corcea, avea orighină armână. Pasku Cocea avu 1 ficior. Dumnidză s-lj aibă tu partea bună!

GIF Image