27.5 C
Tirana
Monday, July 15, 2024
Tel: 0693049779

Cânticul ali Vasilli

0
Vasillă hil'sa sli dadi, Va moi Vasillă (ref) Tută dzua ñi llaş în-vali ....... ........ (ref) Tută noaptea ñi loaş cali ................(ref) Vasillă nu fudz dininti  ............... (ref) Aspărdzeş ficiorl'i di minti  ................

Redacția armâneascâ umpli 30 di an’i di la prota emisie pi...

0
Adzâ redacția armâneascâ umpli 30 di an'i di la prota emisie pi armâneaști. Prota emisiuni radio pi armâneaşti fu pitricutâ tu eter tu dzua di...

Apologhia Aromânilor

0
U nchisescu aestâ scrisoarâ cu dzitserea a unui schientific britanic. Aestu easti Arnold Tojnbi. Namisa di davli alumti dit lumi, Tojnbi ahurhieashti cu editarea...

Limbea a noastă

0
Pănă s-nă bat inima tu a nostu sinu, învăţarea și știerea vă s-u căftămu, cum aveam faptă noi, s-fac ș-bărl’ă năi, singur ea vă s-ni îľi dăsfacă...

Budaşeñl’i l’i vătămară

0
Suflă lizva dit amari, Aduți laiă hăbari, Nau amiradzi avdzară, Budaşeñl' l'i vătămară, Dol'i fraț ca un-alantă, Coti cu dzua tăl'eată

„ABC- darul dialectului aromân” și “Portalul de știri în limba română”-...

0
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, anuntă pe pagina Departamentului: Proiecte frumoase destinate conservării elementelor identitare s-au derulat anul acesta și în comunitățile istorice.  În Albania, Fundația...

At Ghergh Fishta

0
At Ghergh Fishta +Hâ, blâstimat atsel nat arbinescuTsi aestâ limbâ di DumnidzâDimândatâ di pâpânjNu lu nchirdisescu a fumel'iiSh-atsilui si uscâ guraTsi alasâ aestâ limbâ...

Puripsira (suprabănari)

0
                      -Poemă- 1.         Eu astădz am vănit ca tituna la tini Greava a mea  şi ma stău pisti...

Cutremur în Croația, Albania acordă ajutor de 250 de mii de...

0
O zi după puternicul cutremur care a provocat 7 victime, Albania a donat Croației o sumă de 250 de mii de euro pentru reconstrucție....

Ma aveț vreari ti limbă, nvâțațlu a ñițor dit SÃRMÃNIȚĂ

0
Tu aest chiro di globalizari, ta s-nu cheară isturia, traditili, tută nchirdiserea culturii armânească, lipseaşti şi s-u nveață tiniramea aclo iu băneadză, ama şi...