Ti mulț anii “Fundația Nicolae Iorga”!

Ti mulț anii “Fundația Nicolae Iorga”! Ună Funație cai nâ fați mândri, cu activitâți ni curmate tu comunitatea aromână, ti închirdisera isturia, grailu a nostu di mumă şi tate, în gheneral cultura orighinală di eta etilor!

Di: Andon Kristo

GIF Image