27.5 C
Tirana
Monday, July 15, 2024
Tel: 0693049779
Home DIALECTUL AROMÂN

DIALECTUL AROMÂN

ABC-darul dialectului aromân este distribuit în mai multe zone din Albania

0
Cu sprijinul Departamentului Românilor de Pretutindeni, Fundația Harriet Martineau, cu sediul la Tirana, a editat „ABC-darul dialectului aromân”.  După publicarea acestui ABC-dar, a urmat distribuirea...

Satul Mekat, Vlora, îi acordă “Certificat de onoare” dl. Thoma...

0
În fiecare an, la 7martie, în Albania este sărbătorită prin diferite evenimente „Ziua învâţătorului”. Cu ocazia acestei zile în satul Mekat din orașul...

AH MOJ JATA A ME

0
AH MOJ JATA A ME KËTË MULLTË TIAMË AMURZITË KU MULLTË VUERI TINI MIAJ A KËRSKUTË ؛ NOPTA KËN AMË PRËMTË KU BOXA A ÇILIMENU TOTËNA TIAM ZHDIPITATË TU...

Intervita dit poetu și scritoru Ligor Thano

0
Hiu multu tiñisitu ți ma dau aistă intervistă alu portalu  avoastru și va urăscu suxesi ntru aistu lucru cu mulu valoră ți u aveaț...

La Muciar Muciarră

0
Aistã cadru shi poezii nj-aminteashti vizita cu scumpa Ati a mea cãnd ospãtsãi la trushta "Tu mucier" alu Nidina Naçi, oaspi alu Baba Aushlu...

Moscopolea azâ

0
Vârâ 20 km di Curceau, pi unâ cali ashtâratâ cu asfalt, anda tretsi pit dzeani, ti dutsi Moscopuli. Ninti tsi s-ti duts la aestu...

7-li di Marțu, dzua NVÂȚÂTORILOR !

0
 MA KËNTI BILBILU TU KËMP SH´TU MUNTI 7 DI MARSU ESTI XUA ALI MËSUSI AZË AVEM HARAU SHTI NËNA A MEU KË SHË IJA MINVEXI KA...

Costa Guli, si-amintă pi 21-li di Şcurtu 1916

0
Di Ligor Thano Costa Guli si-amintă pi 21-li di Şcurtu 1916, tu cunuscuta hoară armănească Livădz dit Gărţii, ănhiinţată aoa ş-vără 200 di añ di...

Ocl’i ali Dada Terezâ

0
Escu adunat cu Dada Terezâ în primuveara 1992) Tu câsibâlu Elbasan, Arbinisii; Fondaționul “Caritas” aduțeaagiutâr ti populul aștilui câsibâ. Avea loatâ cu rentâ unâ casâvecl’iâ tu centrul a câsibâlui. Ața casâ avea nevoi tindridzeari. Vinirâ surârli ali Dada Terezâ la ofisea iulucram ca șef di finanțâ la Comitetul Eczecutiv a câsibâlui și ñispusirâ câ pradziâ ti ndridzeari, nu va s-li da tu mânâ a mastrulor, ama va s-li bagâ tu contul bancar a Comitetetului, dapoea masturl’i s-li l’ea la bancâ. Deadun cu primarlu a Comitetului, Arghir Panariti, un armân diorighinâ, nâ dusim la aestâ casâ iu aflâm și dada Terezâ. Când intrâm tu udâlu a l’iei, si sculâ mproastâ, tut cu arâslu ti l’iluñina ntragâ  fața a l’iei cu sufuri. Nâ mutrim tu ocl’i și a ñia ñ-si pâru canda aveam dininti unâ l’ilii mari, limbitâ, ahândoasâ, di nâși canda inșea scânteali. Minutâ di trup, nvâscutâ sîmplâ, di astumsina ñi-aru armasâațel’i ocl’i ti tutâ bana. Am vidzutâ mușuteț tu ntragâ lumea din Balcan, Europa, USA, am vidzutâ picturi, mușuteț ca paradis, ama ahtariimpresion ca ocl’i ali Dada Terezâ, nu am avuâ cama mari. Așâ, di truplu a l’iei, di humanitatea fârâ soni, ñ-si pâru tișca ATA a-mea… ți u am tu ocl’i, tu minti ș-tu inimâ ! Andon Kristo

Puripsira (suprabănari)

0
-poemă- 1. Eu astădz am vănit ca tituna la tini Greava a mea şi ma stău pisti Puntea a Guriľei ninga mproastă, şi pri tăţita cu dor ma...