33.5 C
Tirana
Thursday, July 25, 2024
Tel: 0693049779

Corrieru partizan, dedicat martirului Coli Baba

0
Cu arasta a sãrbãtorirljei 28-29-rs di Brumaru ma postedzu poezi defidacatã a martirloru anoshts. Numa ashtlui martiru u tsãni sculia di Grabova(Greava). Corrieru partizan – dedicat...

Ştiri jiloasâ: S-depârtă di bană Aleks Semeu

0
Rămâni dit Arbinisie tu jeali. Pi 9.11.2023 s-depârtă di bană Aleks Semeu+, la vârstea di 74 di añi. Domnul Semeu ira născut la anul...

GHINEAȚA A TA LUÑIEADZĂ

0
Aşiț cum tă lu băgară numa părinti giumertsi, Luñiniştiş pit murglu a chirolui ca metoru din teru, Ta n tută bana s-arăspändeai muşteațli ş-buneațli, n tută Arbinişi...

Voi s´gresc râmânești, cartea scrisă de Pandi Kordha

0
Cartea întitulată "Voi s´gresc râmânești" scrisă de dl. Pandi Kordha a fost publicată în anul 2021 la Vlora. Cartea este tiparită de la casa...

La Seleniţa activitetea cu ocazea aniversare cursea de învăţăment ti grailul...

0
Aproapea 20 elevi din Seleniţa, acei ma meritoşi la invatarea dialectului aroman, participanti la cursurile desfaşurate on-line, printr-un proiect finanţat de Departamentul ti Romanii...

Facu s-dzăcu un dulţi zbor

0
Cu ocľiu a soarluui ñ-intreaş tu inimă, Hiu somnurosu, yinisu niaduchitu. ciuciuredzu zboari, ñ-sparu ca nyísu, Cu aghiusiri ñi s-aprucheaşti ca avră. Iu ti duţ tini luñină, cu...

Activitetu letrar a Ligor Thano

0
Duruts armãnnj shj arrnãntsi di Afbinishhii shii di iutsido tsi hhits prishindescu cu multu respectu!.. Hiu amintat la 16 di Agustu 1944 la Greava...

 Stanili

0
Aclo dighios sum Valamarea, ningă di aţel’i şopori,, ună după alantă s-vedu ghini muşatili turâştili a noastri, iu s-prilucredză laptulu şi s-faţi caşu dit măñl’i ali...

Mi pătricu dada cu oili

0
Mi pătricu dada cu oili Refren: Añia ñ-l'jni frică, Mi-ari dada ñică Feată ni îsusită Ňi-umplu trastul cu pâni ................ (ref) Ňi-u ligâ cânili di mână  .................(ref) Viñu afigirea di-ună dzână ..................(ref) Ni chipurâ l'iara...

Cânticul ali Vasilli

0
Vasillă hil'sa sli dadi, Va moi Vasillă (ref) Tută dzua ñi llaş în-vali ....... ........ (ref) Tută noaptea ñi loaş cali ................(ref) Vasillă nu fudz dininti  ............... (ref) Aspărdzeş ficiorl'i di minti  ................