Aşiț cum tă lu băgară numa părinti giumertsi,

Luñiniştiş pit murglu a chirolui ca metoru din teru,

Ta n tută bana s-arăspändeai muşteațli ş-buneațli,

n tută Arbinişi s-ti hidzeai suflitu di suflitu,

Cu stihurli a teali adreati cu inimea apreasă,

Şi cu modestii a añiurzmăľei di măñ cu sudoari,

Hiptă n ahănda a lucurtorloru arbineş perficoasă..

Şin ahănda a lucurtorloru armăñ cu anami…

Ti ațea şi noi poețľi armăñ ti ncliciunăm cu suflitu,

Că multu ori him fotisită di măghia a puezilei a tea,

Sămneatăndalui şi pi limba anoastrå armănească cu doru,

Cănd la patria anostră yintră muşeata Democrați

Ni lu dăsfeați cali yişiri tu puşunăli muşeaț,

Ali armăneasca puezii ți s-arsună ca fädzimii!…

Tirana, la 05.02.2017

Di: Ligor Thano

GIF Image