Rămâni dit Arbinisie tu jeali. Pi 9.11.2023 s-depârtă di bană Aleks Semeu+, la vârstea di 74 di añi. Domnul Semeu ira născut la anul 1949 tu hoara Zhavare, Fieri. Aromân din Fieri, feați şcuala primară tu hoara lui, Zhavare. Ira militar. Ahurhi lucrul la Berat, lucră 14 añi (1969-1983) iara s-turnă la Fieri, iu lucră 10 añi (1983-1993). Domnu Semeu ari alăsat unâ nchirdiseare cai ari servitâ la promovarea rămânilor dit Arbinisie. Aleks Semeu avu 1 ficior. Chirum un Om di mari tińii! Dumnidză s-lj aibă tu partea bună!

GIF Image