Aclo dighios sum Valamarea, ningă di aţel’i şopori,,

ună după alantă s-vedu ghini muşatili turâştili a noastri,

iu s-prilucredză laptulu şi s-faţi caşu dit măñl’i ali dadi,

ca el nu s-află iuvea, tu întreagă Arbinişia s-alavdi.

S-umplu mplini ună căt unu, tuţ foal’ăli adăraţ muşaţ,

caşi curaţ, alb ca neau, di caiţido mult căftaţ,

ţi cănd u scoată tu păzearea di Ñocas, nu arămăni mpadi,

s-l’ia dit embărluchl’i, că easti băgat tu foali ş-multă s-aravdi.

Ningă seară tutiu canda s-mbeată dit laia noapti,

avărliga di foc mul’eri lucredz lănea pit furţ di dzadi,

giocă şi giocă lucărtoarli măñ, ca furridzli tu păduri,

niţi ună di năsi nu s-şuţ vroară dinipoi ta s-şădi.

Aclo dighios sum Valamarea, ningă di aţeal’i şopori,

ună după alanţă s-vedu ghini muşatili turâştili a noastri,

iu s-prilucerdză pursal’iu şi s-faţi caşu dit măñl’i ali dadi,

ca el nu s-află iuvea, tu întreagă Arbinişia s-alavdi.

De: Ligor THANO

GIF Image