Chiroulu căt ma yini ma s-faţi ma aspărosu aua la noi,
în ţer ma gioacă norl’i negur, îngărcaţ multu greau,
ţido s-îmbeati dit tinderea a lungľei noapţi cu neau,
încăt oaml’i fac gătirili ti vinerea ali aspăra, furtună sum nor.

Niaştiptat agiumsi furtuna namsa di munţi tu hoară,
s-păscăneşti pi ţido ţi l’i acaţă calea cu forţă, ca ciurtită,
di ea, analţl’i poñ şi lemñ, capu înghios sunt spindzurăţ,
ca oasi frămti cu ciocu, cărţăneascu sum ciatii vecl’i potñă.

Încăt nafoară, ţări pul’i că măraţl’i sufureţă di arcăoari,
că sunt cu foami şi iuvea el’i nu aflu sărămi tri măncari,
dapoia cadu şi s-tindu pisti pădz shi supsească ngăl’ţaţ,
păn alboasa ali neauă da a lor sufliţ căntcă-tăl’iaţ.

De: Ligor Thano

GIF Image