Tu dzua a tatșnjiloru u amintescu cu dor tatulu a mea Stavri Vasil Thano cu aistă poezii:

Tatea

Alăi Tată a-ñeu ţi mi ai lăsat di cănd,

portretulu a-tău tu suftulu apresu e iu,

ma ţi s-fac nu fu scrisă ta s-băneadz,

cu vruţľă atăjă fumeľă s-hărăţeaţ.

Să ştijă că totnea namsea di noi eaşti,

cum ti bunili, cumt ti băstămatili di rali,

ma multu di tuţ mini hiľu ma maru,

numea tea Stavri o inñajă pi prot ficioru.

Nu agărşeac căt lucurtor ai fut,

şă cţea aveajă puţănă sculi,

ca tuţ di bărulu a-tătu idealist,

ti dădeş cu tut suftulu o comunizmu.

Şă mini ca tini acăţajă urmili a-tali,

cu socializmulu tutulu mi mbătai,

plămşu cănd şă aua s-asparsi,

dit banea anoastră fudzi, s-dusi…

Di Ligor Thano, 2004

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here