Aistã cadru shi poezii nj-aminteashti vizita cu scumpa Ati a mea cãnd ospãtsãi la trushta “Tu mucier” alu Nidina Naçi, oaspi alu Baba Aushlu a meu Sila Thano.

“La Muciar Muciarră”

Ațea dzuă ți neș cu yirtatea dada la Muciară{5} însus,

ñă s-dăsfeați dinănti viderea împlină cu mușteați,

namsa șușurea șopori cu apă arați di-tu munț,

și pisti eali tendăli a armăñilor di șăiaț albinoasi.

Cărorea ți avum tru alichirea nu ñă s-acăchisi dot di noi,

căt agiumsăm ñi s-dăsfăți viderea a l’ei mușeaț,

tendăli albi, murgi și multă fărtoasi, adărat di șăiaț,

ș-pisti eali, pi făță di munț, piștea cupili a lor di oi.

Căt agiumsu la tenda, oaspulu Ndina, cu a dadil’e părmănăi,

diunoară cărțănii dahagă s-mi adunam cu soțil’i a mei,

ș-cățe nu li cunușteam pi el’i, eu cu multu dor li ambrățăi,

agiocăndalui ca fraț pănă la ascaptător a dzuil’ei.

După ți giucai ună lungă oară cu năil’i soțil’i a mei,

mi strigă dada la tenda alu Ndina, cu troară s-nidzeam.

De:Ligor Thano

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here