Mini, cai scriu aestI zboară, escu ună aromână tu vârstă de 80 de añi din câsibâlul Ferca. Am lucrată ca profesoară de școală primară la aest câsibă. Părinții a mei aru venită din Moscopuli, un câsibă cu ună cultură aromână antică. Tu añl’i a mei de profesoară m-am mintuită așă: de ce să nu scriu și să citesc aromâna?

Toți aromânii din generația a mea gresc limba a lor maternă. Și cilimañl’i a mei ică mulți alți aromâni știu aestă, ama lipseasti să înveață și ma mult aest limbaj cai nă identifică. Ază mă sîmt ghini când urmăresc și ascult emisiuni în cai se grește limba aromână la televiziuni, ama îñi pare rău că tu câsibâlul a nostu nu se lucrează ti aestă cauză. Am nchirdâsită aest limbaj din bâru stri bâru, ama ti amărtii maș u grescu (și nu uscriir).

Vrerea ti scrieri grailu a nostu aromân esti di totâna. Di tihi urută, lipsa cărților u fițea cama grauă. Ti aestă lipsă se zbura pit cercurile familiale ică și intelectuale. Thoma Binjaku ari ahurhit să lucradză la ABECEDARUL mult așteptat  di cauza aștil’ei lipsuri, ama și din cauza vreariei mari că noi aromânii din Arbinisii să avem propriul a nostu ABECEDAR. Multi ore lundzi lucra pi modele și schițe, multe consulții cu soț din domeniul educației ta s-publica ună lucrare de calitate cai esti lăsată bârurilor. Sute di frândză scrise pi limbaj aromân ta s-ajunge la versiunea finală.

Voi, cilimañi și mârii, cai va s-țineț ABECEDARUL aromân tu mâiñi, nu agârșați că tu mâinile a voasti este și viitorul aștilui mușat limbaj. Voi, profesori, cai veți predat limbajul aromân, nu agârșaț că așă aveți predată ună limbăj vechiu de secole, limbaj strămoșilor a noști! Estu onorată să vă adresez aeste bairi, cititorilor aștilui ABECEDAR! Citiți, scriiraț și râspândiți Aromâneasca a noastă!

Salutari,

Marie Çaçi Binjaku

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here