O serie de manifestări științifice au marcat, în luna iunie, împlinirea a 15 ani de la înființarea Centrului de Studii Interdisciplinare al Universității din Oradea. Cel mai important dintre momentele celei de a XVI-a ediții a Conferinței Internaționale „Izvoarele istoriei și interpretările istoricilor” a fost conferința publică susținută de acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop. Cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea Crăișorului Munților, președintele Academiei Române a vorbit, în Aula Magna a Universității din Oradea, despre „Avram Iancu – vizionarul”. Deschiderea oficială a evenimentului științific va avea loc la ora 9:30. Au luat cuvântul: prof. univ. dr. habil. Sorin ȘIPOȘ – prorectorul Universității din Oradea, acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop – președintele Academiei Române, prof. univ. dr. Igor ȘAROV – rectorul Universității de Stat din Moldova, prof. univ. dr. Dan Octavian CEPRAGA – directorul Societății de Studii Românești „Miron Costin”, Università degli Studi di Padova, prof. univ. dr. habil. Gabriel MOISA – decanul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

GIF Image