Parlamentul Albaniei, în cooperare cu Rețeaua Femeilor pentru Democrația din Albania și cu sprijinul IRI, a organizat vineri o conferință concentrată pe provocările și realizările în domeniul egalității de gen, rolul Parlamentului și al municipalităților pentru politicile sensibile la gen, rolul actorilor precum societatea civilă în acest sens, violența bazată pe gen, violența cibernetică, provocările și succesele politicilor de gen la nivel central și local. În cadrul discuțiilor susținute de diverși experți și reprezentanți, conferința a reușit să aducă în atenție probleme importante și să propună recomandări concrete. La conferință au fost prezenți deputații dna. Etilda Gjonaj, raportoare generală pentru violența împotriva femeilor în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care s-a concentrat, printre altele, pe violența de gen influențată de tehnologie; D-na. Erisa Xixho, președintele Clubului Tinerilor Deputați; dna. Andia Ulliri, precum și consilieri municipali, primari, reprezentanți ai Rețelei Naționale de Monitorizare a Violenței Domestice și lideri ai diferitelor organizații. Întâlnirea a fost salutată și de directorul IRI pentru Albania, dl. John Fluharty. Jurnaliștii și invitații au făcut propuneri și recomandări concrete care să fie abordate în ceea ce privește egalitatea de gen, violența cibernetică împotriva femeilor, planurile de acțiune de gen la nivel municipal etc. În timpul conferinței, participanții au avut ocazia să-și împărtășească experiențele și să învețe din cele mai bune practici internaționale pentru îmbunătățirea politicilor de gen. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea barierelor existente și pe dezvoltarea de noi strategii pentru a aborda aceste provocări. S-a subliniat importanța cooperării dintre instituțiile centrale și locale, precum și rolul critic al societății civile în promovarea egalității de gen. În următoarele săptămâni, recomandările din această conferință vor fi transmise instituțiilor și tuturor prezenților, pentru a sprijini îmbunătățirea politicilor și practicilor pentru egalitatea de gen în Albania. La conferinta a participat si dna Entela Binjaku, Presedintele Fundatiei H.Martineau.

GIF Image