Prin un comunicat de presă data de 30 martie 2021 Academia Română anuntă “Ziua Academiei Române –Sesiunea omagială „Nicolae Iorga–150 de ani de la nașterea marelui om de cultură“.

Academia Română sărbătorește 155 ani de la înființare în Adunarea Generală care se va desfășura online miercuri, 31 martie 2021, începând cu ora 10.

Cu acest prilej,va avea loc sesiunea omagială „Nicolae Iorga–150 de ani de la nașterea marelui om de cultură“.

Evenimentuldedicat evocăriisavantului român va fi deschis de alocuțiuneaacad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, ce evidențiazăcalitățile excepționale de enciclopedist ale profesorului Nicolae Iorga.Rememorând întreaga sa contribuție la viața culturală și politică a României, acad. Ioan-Aurel Pop consideră că „Nicolae Iorga face parte, indiscutabil din generația făuritorilor României întregiteși de afirmare europeană“.

Personalitatea multivalentăa istoricului, inițiativele sale inovatoare în multe domenii de cercetarea istoriei, proiectele instituționale originale și demersurile de promovare a patrimoniului cultural vor fi detaliateîn expunerileacad.

Victor Spinei și acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinți ai Academiei Române.Cercetările savantului asupra istoriei Bazinului Pontic, întemeietoare pentruistoriografia românească, sunt readuse în atenție ca parte integrantă a operei de cătredr. Octavian Cristea, director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga“al Academiei Române.Nicolae Iorga(1871-1940), membru marcant al Academiei, teoretician al istoriei, medievistde prestigiu, promotor al studiilor sud-est europene, traducător, scriitor, jurnalist, diplomat și om politicrămâne o figură emblematică a vieții românești.

În calitatea sa de președinte al Secțiunii istorice, acad. Nicolae Iorga a elaborato operă monumentală, integrândistoriografiaspațiului românescîn cea universală.La 1/13 aprilie 1866se înființa la București una dintre primele instituții fundamentale pentru consolidareastatului românesc modern, Societatea Literară Română, reorganizată un an mai târziu în Societatea Academică Română și transformată în anul 1879 în Academia Română. Încă de la înființare,Academia Română a rămas cel mai înalt for de consacrare științifică și culturală al al țării, ce reuneștepersonalități cu realizări notabile în toate domeniile spiritului” incheie comunicatul Biroul decomunicare al Academiei Române.

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here