10 Mai este Ziua a Românității Balcanice, Regalității și Ziua Independenței de Stat a României. Astăzi se împlinesc 118 ani de la publicarea iradelei (decretul) sultanului Abdul-Hamid al II-lea prin care se conferea aromânilor și megleno-românilor din Imperiul Otoman statutul de comunitate distinctă, cu drepturi culturale proprii și posibilitatea de a-și constitui foruri specifice de reprezentare. La 10/23 mai 1905 a fost publicată iradeaua (decretul) sultanului Abdul-Hamid al II-lea prin care se conferea aromânilor din Imperiul Otoman statutul de comunitate distinctă, cu drepturi culturale proprii și posibilitatea de a-și constitui foruri specifice de reprezentare. Gestul autorităților otomane a fost un omagiu adus României, cu ocazia sărbătorii naționale (10 mai) și Regelui Carol I, la împlinirea a 39 de ani de domnie. Iradeaua din 10/23 mai 1905 este o victorie a diplomației românești a epocii, interesul pentru păstrarea și afirmarea identității specifice a persoanelor aparținând minorității din regiune fiind și astăzi o preocupare majoră a politicii externe a României. Potrivit site-ului dprp.gov.ro “la data de 10 mai este sărbătorită Ziua Românităţii Balcanice, în baza prevederilor Legii 156 din 7 iunie 2021,  ca o recunoaștere a contribuției majore pe care aromânii și megleno-românii au avut-o la construirea statului modern și la emanciparea națională a poporului nostru. Păstrarea identității lingvistice, sub forma învățării dialectului aromân, dialectului megleno-român și a limbii române, este esențială pentru românitatea balcanică, iar România va continua să acorde îi suportul necesar prin intermediul programelor de finanțări nerambursabile”.

GIF Image