Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei monitorizează starea democrației, a statului de drept și drepturilor omului în statele membre. Albania a fost identificată drept potențial candidat la aderarea la UE în cadrul summitului Consiliului European de la Salonic din iunie 2003. Albania își asumă în momentul de față o serie de reforme necesare pentru parcursul lor democratic.În 2009, Albania a depus cererea oficială de aderare la UE. În avizul său privind cererea Albaniei (în 2010), Comisia a evaluat că, înainte de deschiderea oficială a negocierilor de aderare, Albania trebuia să atingă un grad necesar de respectare a criteriilor de aderare și, în special, pentru a îndeplini cele 12 priorități-cheie identificate în aviz. În octombrie 2012, Comisia a recomandat ca Albaniei să i se acorde statutul de țară candidată la UE, sub rezerva finalizării măsurilor-cheie în domeniul reformei sistemului judiciar și al administrației publice și al revizuirii regulamentului de procedură parlamentar. În iunie 2014, Albaniei i s-a acordat statutul de țară candidată de către UE. În aprilie 2018, Comisia a emis o recomandare necondiționată de deschidere a negocierilor de aderare. În concluziile sale din iunie 2018, Consiliul a stabilit calea către deschiderea negocierilor de aderare în iunie 2019, în funcție de progresele înregistrate în domenii-cheie precum sistemul judiciar, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, serviciile de informații și administrația publică. Comisia a reiterat recomandarea de a deschide negocierile de aderare în Pachetul privind extinderea adoptat în mai 2019. În concluziile sale din iunie 2019, Consiliul a luat act de recomandarea Comisiei. În martie 2020, membrii Consiliului European au aprobat decizia Consiliului Afaceri Generale de a deschide negocierile de aderare cu Albania, iar în iulie 2020 proiectul de cadru de negociere a fost prezentat statelor membre. În iulie 2022, a avut loc Conferința interguvernamentală privind negocierile de aderare cu Albania. Comisia a început procesul de examinare. În iulie 2022, Comisia a început procesul de examinare, care progresează fără probleme. În iulie 2023, Comisia Europeană a prezentat Consiliului raportul de examinare privind clusterul 1 – Elemente fundamentale, inclusiv criteriile de referință pentru deschiderea negocierilor de aderare cu privire la acest cluster. Sprijinului partenerilor europeni, mai ales în această fază de monitorizare în care Albania se află, este important.

GIF Image