Cartea “Gramatica limbii albaneze” a fost publicata in Romania in anul 2022. Autorul cartii este Cristian Besleaga si este publicata de catre casa de editura SITECH. Aceasta “Gramatica a limbii albaneze” are 269 de pagini. Editura SITECH este o editură de prestigiu recunoscut , dobândit în cei peste 30 de ani de activitate. Editarea și tipărirea cărților cu preponderență științifică are loc în tipografia proprie din anul 1992. La descrierea acestei publicatii autorul Besleaga a scris: Ca surse de documentare s-au folosit publicaţii recente, apărute fie sub egida Academiei de Ştiinţe a Albaniei, fie lucrări ale unor lingvişti renumiţi, cum este profesorul Rami Memushaj, cel care a scris introducerea, de fapt o prezentare succintă a istoriei limbii albaneze, dar carea  şi citit şi făcut sugestii la această lucrare. “Sunt mai multe motivele care m-au determinat să public această Gramatică a limbii albaneze. În primul rând, cei care doresc să înveţe sau să îşi perfecţioneze cunoştinţele de limbă albaneză nu aveau la dispoziţie un astfel de instrument. Se găsesc pe piaţă, mai greu sau mai uşor, dicţionare, manuale, ghiduri de conversaţie, dar nu există o gramatică adresată publicului român. M-au bucurat semnalele pozitive primite, după apariţia acestei cărţi, atât de la persoane cu origini albaneze, cât şi de la oameni care, pur şi simplu, se interesează de Albania, fie pentru studii, fie pentru că au fost acolo, le-a plăcut, ar dori să se întoarcă şi să aibă încă un instrument care să îi ajute la însuşirea noţiunilor de gramatică albaneză. Un feedback pozitiv am primit şi din partea unor lingvişti şi filologi albanezi. Al doilea motiv a fost, de fapt, ideea de a reuni într-o singură lucrare toate informaţiile necesare pentru a atinge un nivel bun de cunoaştere a gramaticii limbii albaneze. Prezenta Gramatică tratează toate temele necesare pentru atingerea nivelului de competenţă lingvistică C2, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Cred că, în prezent, lucrările adresate strict străinilor, şi nu mă refer aici doar la ceea ce s-a publicat în România, se pot număra pe degete, multe nu abordează prezentarea din perspectiva unui nativ non-albanez. La elaborarea lucrării, am ţinut cont întotdeauna de faptul că ea se adresează vorbitorilor nativi de limba română şi, prin exemple, am prezentat diferenţele între cele două limbi.” – Cristian Beşleagă

GIF Image