Poezi dedicată poetulu Mevlud Buci (coleg şi bunu soţ )

Poezi pi armâna dedicată alu șițlu și oaspli a njeu: poetulu Mevlud Buci (coleg şi bunu soţ )

1.

La sculia di Sauc ni adunară muşeaţľi nyisãri,

cai o ştie că vă s-ni lăgam ahăt multu ca freaţ,

aţea ţivea undziri ţi noi doiľă ni adunea stog,

area sufţľă anoşţ apreş cu vărdz ca mbiteaţ.

2.

Multu lucărtoru li arucaiă n’cărţ a tali stihuri,

că ţi vinea singur anafga-abarga măratili di eli,

candea li giucaiă pit telăli dit a tea cifteli,

ănvăţeat cu săndzi aco dăparti la Patru Guşi 1).

3.

Ñă li sălghiş pisti tavolănă cu multu pătăpsiri:

“Iali ş-ñă li compiuterizea!” – ñă dzăsi el.

“Ghini.” – ľio şuţai diunăoară moali ca ñel,

ma nu u ştiu ninga ş-azăţ că ţi forţă mi pimsi.

4.

Nihiam căt nihiam ş-dzuă di dzuă cu vreari mari,

li arucaiă tru compiutru mbărăli o-lui stihuri,

şi după doi-trei meşi s-feaţi mplină un carti,

di cama multu di dausuti făţ cu atali puezi.

5.

Astumţea duchiă şi dăghivăsiă mbărli atali nyisãri,

di apreasulu poet, măsticat cu pasionlu di rapsod,

sarcazmea a-tea li agudeaşti politicăñi slaghi,

ţi sănt şuţăţ fără pisti ca afuri legalizăț di legili.

6.

Ma nu tricu multu ş-vini orea ţi “Chiroulu strig”

s-ediră ş-cătoari s-dusi la cicitorľă ca cu maghii,

boaţea a ľei agudeaşti politicăñ ţi săntu fără tăñii,

poezia aspăroasă ca foc maru lăieaţili la s-li frig.

Sauc, la 13.09.2003 ;

1)Patru Guşi à numă di loc

De: Ligor THANO

GIF Image