Ligor Thano, poet și scriitor armân, easi dininti a cititorilor armân cu valumlu poetic nou “Imnarea e mea poetică” – Puiezii lirice pi armâneăști. Ntru aistă carti sunt părăstisiti dausuti e șasi (206) di poemi lirice, ți sunt inspirati dit acăchisearea a poetului ntru ciilistisirea a lui dit undzirirli mușeaț, arăli, ambare și hârâișiici iuțido ți ari banată. L’i urăm sucesi al Ligor, ti aistă operă nauă, după altăli volumi cu poemii: “Boați ți strigă” și “Puripsira” pi armâna şi arbineasa.

Redactorlu: Jani Gusho

GIF Image