Ti multsâ Anij !

Multa sănătati ali Sokrat Koreta! S-băneadză tu multsi ani vărtosh! Ti multsâ anij cu sanatate shi haraua!Cu m-bãretsã dzua!

GIF Image