Di joi ahurhiră strădzerili a Hristolu până sânbâta. Câmbáñili asună l’ileşti. La oara 24.00, sâmbăta seara cămbâñli ahurhiescu asunari hăroasă. Toți criştiñl’iă oară un-alantu: “Hristolu inĺ’iâ, darihinea inl’iâ !” Aprind țerili di la bisercă, si duc luñina la casili a lor. Frăng oaăli roşi, mul’eati di joi tahina. Dumânica di Paşti mari easti sărbătoari cai să iurtuseaşti a casă toț deadun. Ti mulţii añi, hăroş Paştili, fraţii a noşti!

De: Andon Kristo

GIF Image