Pănă s-nă bat inima tu a nostu sinu,

învăţarea și știerea vă s-u căftămu,

cum aveam faptă noi, s-fac ș-bărl’ă năi,

singur ea vă s-ni îľi dăsfacă bunăli căl’i.

Voi arămăñ, învăţaţ limbea voastră,

că atumţea marulu Belimace în groapă,

vă s-doarmă isihu somnu sum a lui mărmintu,

așă cum îľi u ari pistipsit la “Dimindear a părinţiloru”

Și căţe aistă imnari easti multu greu,

nihiam căt nihiam vă s-îľi u învăţămu.

dămindărl’i di părinţ ni strigu, ni strigu,

yii limba a noastă s-u ţinemu!…

De: Ligor Thano

GIF Image