La mărmintul a vostru, adărat cu mermer alb am vănit astădz,

di iu bănedz v-am purtat ună tumbă di cărăfili aroş muşaţ,

canda îľi îndreag pri anarga, îľi silghescu pisti el cu dor,

încăt pisti faţ ñă s-vearsă nidănăsiti rricel’i di lăcri călduroş!…

Aua sum aisti plăţ araţoasi şi tăţitioasi a mărmărlui alimaţ,

iu di cănd cădzut în somnu fără turnari voi scunchi părinţ a mei,

îngănaţ di duhlu morţoş, încliş tu lungă chisă întunicariľei,

diadunu hiţ adunaţ ninga unoară ta putei s-nu vi dispărţaţ.

Nănti voi s-zbureascu cu tini, a lăi Stavri niagărşitu tată a ñeu,

făhărusira şi suflitlu a tău la mini vă s-străbăneadz nichirut putei,

dimindăi luñinoasi ti imnari pit chisăli căl’iuri ca luciñăl’i di zmeu,

măndăr împrostu că săndzăli a tău ñă curră curat din siñi a mei.

Ma ş-tini, ale nănă Klantă, mul’eară tiñisită armânească,

di cănd hiţ aduneaţ tru aţea lungoasă bani di în paradisu năpoi,

tăţitoasu vi pătrecu cu dor încl’iciuñ dit nipoţii amantetaţi di noi,

ti aţea lăcărmascu că nu am avãoastri dimăndăi ţi s-părmănască.

La mărmintul a vostru, adărat cu mărmăr alb am vănit astădz,

di iu bănedz v-am purtat ună tumbă di cărăfili aroş muşaţ,

canda îľi îndreag pri anarga, îľi sălghescu pisti el cu dor,

încăt pisti faţ ñă s-vearsă nidănăsiti rricel’i di lăcri călduroş!…

De: Ligor Thano

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here