Ntru aistu chirou slăbitos

mi astragu pit a neali minduiri

ăș vrutăndalui s-aflu cali-inșiri

ta s-stau la yinsatulu dreaptăcini

mă ți a-făcu dit fireastra a gianlui,

nu ñi esu luñinili dip

amurgului í armsă nidisicată….

Ma araua di tuti fusca ncľidera

nuntru n’casă niinșită nafoară

ăș mi amvărteaști nidănăseată

lăsatăndalui orbu namisa di arali

caftănda s-esu la ambarli

ăș dintru finestri s-esu luñinili.

să si dăsfacu limpida pIsti țară…

Așiț ľi angănu a meali nyisări

disicăndalui a slăbiticinľei

ăș a amurgului a chirolui,

ăș primnănda singur nănti

ta s-agiungă anbareața ali Armănami

ăș crească namisa di alanti staturi.,..

Tirana, la 07.08.2021

Scrisi di Ligor Thano

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here