Am multu chirou ți hiu hiptu

ntru minduiri di cama ahăndăoasi,

ăș cilistidinda ți s-ľi u numescu,

nu mă ñ-potu s-ľi aflu dizligari

ți ndreapta s-amintă pi strămbita

și di nipidauľia aisti slăbiticiuni

s-ľi azguñim dintru armănami…

Măreațľi armăñi ți him arăspădiț

s-ănbănăm pit staturi a lumiľei,

ca armasturi fără loc-amintari

fără flambură ali anoastrã cunușteari,

fără gură, fără țivea dip ti noi,

ăș cățe aveam dată ahăt multu,

și milețľi alanț diadun-băntori

suntu sculeaț mprosț lilicisoș…

Tirana, la 07.08.2021

Scrisi di Ligor Thano

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here