Ună poezi dedicată a poetkui Dritero Agolli Pi dah armăna editat tu cartea mea “Puripsira”.

“Ghineata a ta luñieadză”

Aşit cum tå lu băgară numa pårințfi giumertsi,

Luñiniştis pit murglu a chirolui ca metoru din teru,

Tan tută bana s-arăspāndeai muşteațli

S-buneatfi, n tut Arbinişii s-ti hidzeai suflitu di suflitu,

Cu stihurli a teali adreati cu inimea apreasă,

Şi cu modestii a añiurzmălei di măñ cu sudoari,

Hiptă n ahănda a lucurtorloru arbineş perficoasă..

Şin ahănda a lucurtorloru armăñ cu anami.

Ti atea şi noi poețtli armăñ ti ncficiunăm cu suflitu,

Că multu ori him fotisită di măghia a puezifei a tea,

Sămneatăndalui şi pi limba anoastră armănească cu doru,

Cănd la patria anostră yintră muşeata Democrații

Ni lu dăsfeați cali yişiri tu puşunăli muşeat,

Ali armăneasca puezii ți s-arsună ca fädzimii…

Tirana, la 05.02.2017

Di Ligor Thano

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here