Ca tuț crişhtiñiľi a lumiľei pistoş pri hiľiulu al Dumnidzău

şi noi arămăñiľi cu harau yiurtisira Crăciunlu an di anu,

dzua di gioi mari ali amintara luñinăoasă al Haristoulu,

ţi pit sufț di oamñ sămănă pistipsira n’calea a lui di nău,

sărbăturindalui cu adeţľ di alu aistu modern chirou,

cu mutriti ti el n’televizor pit filmuri muşeaţ soi di soi,

iu amăntarea ľ-s-spuni ca di-averu ca vărnă harambou

şi tinărama noastră poati s-ľi u avinească cama ghini di noi,

ș-căţe şcenţa di ază li ari scuturaţ cu agiungierăli a ľei,

ma năpoi bărľi anoşţ năi ľi u adoru multu pri năsu,

că li ţăni sufţľi şi imnăli anăoastri luñineaţ ca scăntei,

nsoțindalui n’bana anăoastră di armăñ tru aistă duñeau,

faptănda ambareți şi ghineaţi di buñ pistoş al Dumnidzău,

aspăleaţ ntru ñiorizma sufliteacă şi ntru ăndreptăoasa a lui!…

Tirana, la 25.12.2008

De Ligor THANO

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here