Ază di cănd hiu diştăptet dit somnlu ahăndăoasu,

munduirľ ñ-alag pit păduri, dzeñ fleari cu apă di neau,

la muşeata, muşatuşa fără soaţă tru aistă duñeau,

Grevea a mea scumpă ni ăncľeamă la ea s-căpseascu,

s-li acuiteascu aţeali dzăli a ñicuramľei a mea muşeati,

n’părmănăiľi al soţľ a ñei şi apropiaţľ ali soia a meau,

n’giocuri di ficiuriţ căndă făţeam căpănj pit dărmoasi

ta s-acăţăm ľepuri, puľi ăș alti agrăoasi cănd ddea neau.

Oh, căt ñ-bati inima a mea apreasă di dor sum siñ,

ta s-inu la tini scumpea cătichisira a mea timată,

s-căpseascu ningaunăoară tru aţeali aumbri sun chiñ,

păn luciñăľ a soarlui si s-ambetu dindi tu ascăpitata

dapoia la s-ăngănu turma di oi ţi s-mi dăpunu himea,

la strunga di la Gărguľiu iu s-mulgu seară di seară!…

De: Ligor Thano

Tirana, la 06.08.2008

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here