5 l’izmiciun dzuă l’iloasă Apunată hlambura pi disul cârlig Tu Românii ază plângu Ti un mari patriot. Ah, Ion !

Bârbat alept Cum fudziş di aestă bană Lâcrili nă cadu tu chept Ş-la armâñii dit Balcan. 60 roluri tu schenă Bunâtati tut dideai Agudiş pi dictatură Cu câruţea ninti imnai.

Multi premii ti tiñisiră: Cavalier Tiñisit, Britania, Doctor Honoris Cauza, România, Cetâten di Tiñii, Arbinisia.

Ti aştipteam noi Selenița La aistu loc ca paradis Prota şcuoală s-dişchideai Limba a noastã s-ascâpâm Tu biloc a Tâlu-tumbi di liliceă Va s-muşuțească şcuoala Cu marili hârli a tâli, Ca timel’iu s-li nchirdisească.

Ază, di Seleniţa depârtoasă Pitrițem purguriseari Ti Andrei, Matei, Stefan Ş-ti tută România !

ILIA BOMBAJ

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here