Țãnãli tutuna ntru cupã trei trãndafili,

Ca un amintiri mușat ți un vreari,

Finestra țãnu disfaptå s-svdz bilbili,

Ți tutina cãntu goalã ți tini.

Mă unu multu ori șadi minduitu,

Pățăn mă nclo di finestra a tea mutreaști,

Vahia cu tini va s-hibă agãpisitu,

Țido a tea elu lji u eftihiseaști.

Dăsfău ațea finestrâ ali inimi,

T’a s-avdză a mea adiljeari

Că ñ-am multu dor ti a tea agãpsiri,

Ația esti ñera ali csjțido inimi.

Dăsfâli ăș tuti ușăli a inimiljei,

Bătănarli a ljei singur s-lji avdz cu doru,

Trunduira a ljei ești melodia al cănticu,

Ți cănti ti goala vreari a baniljei.

Și nu știu cățe ți amăñ ahănt multu

S-ințără nifricușit tu a meu suflitu,

Aghusea mă multu cătroară s-ti ănveț.

Cu luñina di oclji a mei mplin cu striluțeț.

Di Kristina Dojçe Demiri

Pregătit in aromână de: Ligor Thano

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here