Un accident tragic ari undzită tahinea aștil’ei vineri pi autostrada Ferca-Anvlona, ju 4 persoane și-aru chirutâ bana, ancă ce alți doi persoane aru ajiums la spital. Conform stirelor, vetureta  tip „Audi”, cai se nidzea câtă  Avlona, s-ari ciocnită cu vetureta tip „Toyota”, anda adusi bilanțul tragic al evenimentului, ju ună familie complet ari chirutâ bana.

Di cauza ciocnirii vârtoasă, ti cai se suspectează că ari vinită di imnarea cu viteză, ațeli dau vetureti aru ișatâ din cali și aru ajiums tu canalul al autostradii. Oamiñ dit cali aru telefonat di-ună-orară poliția și doctorii, cai aru ajiums aclo tu 3 ambulanțe, ama nu aru pâtut să scapă bana a 4 membri a familiei, cai călătoreau tu-un singură veturetă.

Ancă ce  acel’i alt trei persoane, cai călătorea tu ața alantă veturetă, sânt duse la spital, ju l’ea asistență medicală.

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here