107 AÑI DI MOARTEA A MARILI PREFTU AROMÂN PAPA LAMBRU BALAMACI.

Comemorații organizată di Fundația ” Nicola Jorga” cu preşedinte Pano Bacal şi SCA Aromânilor din Curceau cu doamna Mirela Veriga.

Pi dupu program la biserca Sf Sotiria condusă di preftul Toma Samara şi colegul a lui spusiră ti bana şi opera a mari martir a patriii. Avea viniț aromañi din Curceau şi ma largu. La murminții “MARTIRI A PATRII” ju easti şi murmintul al Papa Llambru Balamaci, bâgară curuni di lilici Ambasadorul Români la Tirana dl. Octavian Şerban, Fundația “Nicolae Jorga”, SCMR.

Toți partițipanți dusiră la murmintul a preftul aromân Dimitraq Veriga, ju bâgară tumbi di liliceă.

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here