COSTA GULI

Neauă, neauă, neauă  pisti lumi cadi,

Peanili di neauă  s-dhiplusescu-mpadi.

Neauă, neauă, neauă cadi tu sucăchi,

Peanili di neauă ngreacă pi lumâchi.

 Neauă, neauă, neauă-acoapirî cîrări,

 Peanili di neauă fac pi poñi tîmbări.

Neauă, neauă, neauă cadi pisti casi,

Peanili di neauă-arîdhîpsescu plasi.

Neauă, nesuă, neauă tu nival’i-adună,

Peanili dj neauă ună cîti ună.

Neauă, neauă, neauă da ş-nu ş-curmă oara,

Peanili di neayă anvîlescu hoara.

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here