Autori: Ligor Thano

Hiptu ntru nyisãri fără mardzinnj,

Ma fărusescu cu multu nădii clipurli

Căndu hiu aflatu multu ori n’aistă bani

Dipu singuru tu frămtea a putearljei,

Ma diunăoarljia și a niputerljei

S-mi chiucuneascu ntru dizmierdari nisoniti:

A puterljei, mușutețljei și a derturi nisoniti,

Ma și a buneațljej a vrearljei aștirnutatã.

Ma căt vărnoară ș-hiptu ntru bizdisiri

Ți ș-cățe di arala ntru frămtea a nipurerljei,

Multu nj-esti vrută ta s’lji ăntrecu di amurziri,

Ți mi au ncljisă ntru veta a mea,

Armasu zalisu ntru chisita lăftărsită,

Fără nădii s-mi neadzu năpoi,

Și s-mi durusească cu putera a vrerljei aștirnușată…

Diunăoară u arcuai dindi bizdisira, niputerara

Și nji alichii cu forță a puterljei,

Că nădia și cănd hii ntru dispirami,

Și riaduț di nău ntru ămbăneari,

Și ti scoală cu dizdirnjeari di yisuri cu hirusiri,

Ți s-agiudză aco iu nu ari bizdisir putei!…i

Tirana, la 30.12.2019

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here