(Costa Guli)

Aclo, iu țerlu şi-ari cu  loclu-andîmîsita Iar

soarli t-ună-amari di  focu îşi chiari torlu,

Aclo, iu-i caplu ş-niți  nu easti bitisita,

 I sinur nău.  Acloți, pi scamnu sta Nizborlu.

Aclo, iu țerlu ncl’idi a ocl’ilor videari

Şi anangîsea nu treați didindi di citie,

 Aclo, iu s-dînîseaşti a vimtului puteari, I altu nomu.

 Acloţi-i irini şi-armunie.

Aclo iu țerlu mpadi dipuni ş-başi loclu,

Ş-tu malămă di piri anoatî-ascîpitatlu,

Aclo, iu-i isihie ş-tîțerli-ascundu-agioclu, I altu locu.

 Acloți, tacu plîngul şi uhtatlu,

Ş-nu poati mintea s-trecă di sinurlil’i di focu: Aclo, umutea ñi-easti ta s-ñi-aflu şi-eu un loc.

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here