Printesca dimändare

Mi spinxhurä pi foc mari

sändzäli nu satsi apä ṣä neu

fratsä hjimä di mumä ṣä di tatä

Di sum plocli di märmintsä

arämäńli prints anocä

pute nu va sni härädzescä

muṣata limbä ma o gärṣämä

Kaj o agärṣäṣti limba o ghuj

sä sard tu foc ṣä flecä

ṣä sac ṣcrumb ṣä cänuṣä

limba nu sngjedzi näpoyä

Tu cutunaru o printsäljä  

snu grescä nitsi unä fumeljä 

ghoku anost o tatńu

snu legnä tu särmänitsä ca aist

 

Ali yati bratsli caj ljo tori

ṣä agärṣäṣti burimu läṣorä

unä bästämari di Dumädzä afi

haram somu ari tut bana

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here