Autor: Sokrat Kureta

Unë hërësëri mari

Vini karte di ABCD-ari

So vëncëmë sore shë fratë

Ku nës hjim vëncatë

Vë demë zborru kë va so vëncëmë

Shë këncëli rrëmëneshti va sli këntëmë

Va so vëncëmë tuc ka kasë

Esti mërtijë ace so ghash

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here