În perioada 29 – 30 mai 2024, ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la Tirana (Albania), la Conferința ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior (SEÎS), precum și la Forumul de Politici Globale, desfășurat în marja aceleiași conferințe. Potrivit comunicatului de presa publicat pe edu.ro “evenimentele au reunit demnitari responsabili cu învățământul superior, reprezentanți ai studenților și ai instituțiilor de învățământ superior, reprezentanți ai agențiilor pentru asigurarea calității și alți factori interesați atât din Spațiul european al învățământului superior, cât și din alte regiuni și țări ale lumii. Delegația României a inclus reprezentanți ai studenților și ai instituțiilor de învățământ superior din România. În contextul conferinței, ministrul român al Educației a participat la Student Summit, organizat de European Students Union. Discuția, la care au luat parte reprezentanți ai studenților din 18 țări din Europa, s-a concentrat pe provocările și oportunitățile din învățământul superior, precum și pe efectele inechităților sociale asupra șanselor tinerilor de avea acces la învățământul superior. Programul „Primul student în familie” și măsurile pentru reducerea abandonului universitar sunt doar câțiva din pașii făcuți de România pentru a-și îndeplini angajamentele internaționale cu privire la echitatea în învățământul superior. In cadrul conferinței, ministrul român fost invitat ca vorbitor la sesiunile cu temele „Încurajarea cooperării transnaționale și a instrumentelor pentru dezvoltarea mobilităților” și „Valori fundamentale comune”. În intervenția sa, ministrul Ligia Deca a subliniat faptul că România a făcut pași importanți în ceea ce privește internaționalizarea învățământului superior, căreia noua lege îi dedică o secțiune distinctă. Pe lângă dezvoltarea unui cadru strategic pentru internaționalizare în noul context legislativ, din care face parte și Programul Național „Study in Romania”, ministrul român a  menționat importanța faptului că 17 universități din țară fac parte din Alianțe ale Universităților Europene, ceea ce aduce plusvaloare nu doar activității universităților implicate, ci și întregii comunități academice. Nu în ultimul rând, a subliniat importanța demersurilor care să facă mobilitățile accesibile din punct de vedere financiar, una dintre soluțiile posibile fiind suplimentarea fondurilor Erasmus+. Joi, 30 mai, în cadrul Conferinței ministeriale, au fost adoptate Comunicatul de la Tirana, ce conține principalele obiective și direcții de dezvoltare pentru SEÎS pentru perioada 2024-2027, precum și Declarația Forumului Global, ce cuprinde aspecte privind cooperarea SEÎS cu regiuni, organizații și state. Membrii EHEA și-au luat angajamentul de a proteja și de a promova valori fundamentale: integritate academică, autonomie instituțională, participarea studenților la guvernanță, responsabilitate publică pentru învățământul superior și responsabilitate publică a învățământului superior. În același context, a fost reconfirmată importanța dimensiunii sociale a educației – toți tinerii trebuie să aibă șansa la un învățământ superior incluziv și de calitate, indiferent de mediul din care provin. Deplasarea ministrului român al Educației a inclus și două întâlniri bilaterale cu omologii din Republica Moldova, respectiv Albania. În cadrul întâlnirii cu ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Dan Perciun, discuția s-a concentrat pe sprijinul pe care Ministerul Educației din România îl acordă autorităților din Republica Moldova pentru consolidarea proiectelor privind predarea și învățarea limbii române de către elevi și adulți, precum și pe interesul experților din Republica Moldova de a colabora cu experți români atât pentru elaborarea, cât și pentru evaluarea manualelor școlare. În cadrul discuției cu ministrul Educației și Sportului din Albania, Ogerta Manastirliu, partea română a reiterat interesul pentru negocierea unui nou document bilateral de cooperare în domeniul educației și pentru dezvoltarea cooperării în domeniul învățământului superior. Cooperarea dintre cele două țări și intensificarea schimburilor de experiență și de bune practici au fost teme principale de discuție și în cadrul întrevederii dintre ministrul român al Educației și Ambasadorul României în Republica Albania, E.S. Octavian Șerban. Ligia Deca, ministrul Educației: „Așa cum am anunțat deja, România și Republica Moldova vor găzdui Secretariatul Grupului de monitorizare a Procesului Bologna, începând din iulie 2024, apoi, în 2027, Conferința ministerială a Spațiului european al învățământului superior (SEÎS). Este o oportunitate pe care țara noastră o are pentru consolidarea cooperării în cadrul comunității europene, inclusiv din perspectiva dialogului între inițiativele SEÎS și prioritățile Spațiului European al Educației. România va continua, alături de experți în domeniu, eforturile atât pentru promovarea unui învățământ de calitate, echitabil și coerent, adaptat nevoilor studenților și cerințelor societății, cât și pentru facilitarea mobilităților internaționale, esențiale atunci când vorbim despre implementarea Procesului Bologna. Și asta pentru că atingerea țintelor de mobilitate denotă că multe alte obiective sunt atinse: recunoașterea competențelor, asigurarea calității, utilizarea instrumentelor de tip ECTS și suplimentul la diplomă, micro-certificări. Dar, mai ales, înseamnă că Europa este unită prin valori comune și încredere în sistemele naționale de învățământ superior.”

GIF Image