În perioada 28-30 mai Ministrul Educației al României doamna Ligia DECA se afla la Tirana. Doamna Deca va participa la Conferința miniștrilor educației din țările participante la Spațiul european al învățământului superior (EHEA)/Procesul Bologna și la Forumul politic Bologna, organizate la Tirana. Marti la Tirana, a avut loc Student Summit, în contextul Conferinței ministeriale pentru învățământul superior din spațiul european. Cei prezenti au discutat cu reprezentanții studenților din 18 țări din Europa despre provocări și oportunități în învățământul superior, având în vedere preluarea Secretariatului Procesului Bologna de către România și Moldova. Doamna Deca a discutat și despre efectul inechităților sociale asupra șansei tinerilor de avea acces și succes în învățământul superior. Programul “Primul student în familie” și măsurile pentru reducerea abandonului universitar sunt doar câțiva din pașii făcuți de România pentru a-și îndeplini angajamentele internaționale cu privire la echitatea în învățământul superior. Recent, doamna Deca a primit la Bucuresti vizita Ambasadorului Republicii Albania, doamna Enkeleda Merkuri. În cadrul discuțiilor au fost evocate legăturile istorice și culturale solide dintre cele două popoare, contribuția comunităților de aromâni în Albania, precum și de albanezi în România la menținerea acestor legături. Părțile și-au exprimat dorința dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniul educației prin consolidarea cadrului legal al cooperării. Dialogul a reliefat interesul părților pentru promovarea învățământul pentru minoritățile naționale și dezvoltarea cooperării în învățământul superior, prin impulsionarea mobilităților academice și promovarea colaborării directe între instituțiile de învățământ superior. Doamna Ministru Deca și-a exprimat deschiderea de colaborare cu ministerul de linie din Albania pentru sprijinirea țării în procesul de aderare la Uniunea Europeană, prin identificarea de domenii specifice de colaborare, în vederea împărtășirii de experiență și bune practici.

GIF Image