Consiliul Naţional pentru Integrare Europeană (CCIE) a organizat luni întâlnirea cu tema: „Rolul societăţii civile în procesul de integrare”, la care au participat reprezentanţi ai unora dintre organizaţiile societăţii civile şi partenerii sociali care activează în Albania. La începutul ședinței dna. Jorida Tabaku, Președintele Consiliului Național pentru Integrare Europeană a subliniat importanța întâlnirii și rolul societății civile în procesele decizionale care au legătură directă cu procesul de integrare. Concentrându-se pe două momente principale: dezbaterea privind cea mai recentă propunere a guvernului de aprofundare a reformelor și a luptei împotriva corupției, precum și importanța discutării problemelor lăsate în afara atenției politice, dna Tabaku a subliniat necesitatea creșterii rolului societății civile și având o dezbatere națională cuprinzătoare. Referindu-se la momentul în care se află țara, doamna Tabaku a subliniat necesitatea de a găsi spațiile și mecanismele potrivite pentru includerea societății civile în discuțiile legate de intervenții în reformele guvernării sau reformarea instituțiilor, nu văzându-le ca discuții pur politice, ci ca intervenţii direct legate de procesul de integrare în UE. În cadrul discuțiilor, reprezentanții societății civile și-au exprimat îngrijorarea de a nu cunoaște măsurile și „orientările” elaborate de guvern în raport cu capitolele care se preconizează a fi deschise după încheierea procesului de „screening”, agenda economică reformelor, precum și importanța procesului de consultare a proiectelor de legi și a implicării societății civile înainte de adoptarea legilor în structurile de dialog. Participantii la intalnire au propus o crestere a atentiei la discutarea temelor legate de piata libera si libera concurenta; perspectiva economică a țării după aprobarea noului Plan de creștere; Drepturile omului; Dreptul european al muncii, protecția consumatorilor, planificarea bugetară în UE dar și pentru Balcanii de Vest pentru anii 2028-2034, dialog social, comunicare adecvată cu cetățenii cu privire la drepturile și obligațiile care vor însoți procesul de integrare în UE etc.


GIF Image