Ministrul Educației, Ligia Deca a primit luni 8 aprilie 2024 in vizita Ambasadorul Republicii Albania, doamna Enkeleda Merkuri. Potrivit paginii de Fb a Ministrului Deca :”În cadrul discuțiilor au fost evocate legăturile istorice și culturale solide dintre cele două popoare, contribuția comunităților de aromâni în Albania, precum și de albanezi în România la menținerea acestor legături. Părțile și-au exprimat dorința dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniul educației prin consolidarea cadrului legal al cooperării. Dialogul a reliefat interesul părților pentru promovarea învățământul pentru minoritățile naționale și dezvoltarea cooperării în învățământul superior, prin impulsionarea mobilităților academice și promovarea colaborării directe între instituțiile de învățământ superior. Mi-am manifestat întreaga deschidere de colaborare cu ministerul de linie din Albania pentru sprijinirea țării în procesul de aderare la Uniunea Europeană, prin identificarea de domenii specifice de colaborare, în vederea împărtășirii de experiență și bune practici. De asemenea, în perioada 28-30 mai voi participa la Conferința miniștrilor educației din țările participante la Spațiul european al învățământului superior (EHEA)/Procesul Bologna și la Forumul politic Bologna, organizate la Tirana, Albania”.

GIF Image