Agenția Română pentru Investiții si Comert Exterior (ARICE) anunță lansarea procesului de selecție dosare pentru acordarea unui număr de 40 de burse cetățenilor străini pentru a studia în România începând cu anul universitar 2024-2025. În perioada 1 martie –31 mai 2024, 23:59 ora României, dosarele de candidatură pentru bursele acordate de statul român pentru anul universitar 2024–2025 se vor transmite numai în format electronic, la adresa de email:burse2024@arice.gov.ro. Dosarele se vor transmite scanate, în format PDF, la adresa de email menționată, conform procedurii publicate, documentele în original urmând a fi prezentate la instituțiile de învățământ unde vor urma pregătirea doar de către candidații selectați. Comisia de selecție ARICE, numită conform procedurilor legale, va face selecția candidaților, pe baza documentelor depuse la dosar, până cel târziu la 15 iulie 2024, după care va publica rezultatul acestei etape intermediare de selecție pe site-ul instituției la: https://arice.gov.ro/1/burse-2024. Decizia finală de acordare a burselor va fi luată de Ministerul Educației, în baza propriilor criterii de selecție, rezultatele finale ale procesului de selecție fiind anunțate pe site-ul ARICE și comunicate pe email candidaților  selectați.

sursa:arice.gov.ro

GIF Image