Comitetul pentru Minorități Naționale în Albania a lansat Sesiunea de finanțare nerambursabilă

Comitetul pentru Minorități Naționale(CMN) în Albania a lansat Sesiunea de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024. Proiectele Comitetului rămân direcționate către conservarea și protejarea identității minoritatilor, peste tot unde ei traiesc in Albania. Ghidul de finanțare nerambursabilă 2024 și documentele de interes, în format editabil, sunt disponibile aici:http:www.pakicatkombetare.gov.al p=990&fbclid=IwAR1tkZqku9zfO5LBo1C0fWPIR9eykciZkSjxlfuNHbJss0Mm4hlCmFB4SfQ. CMN potrivit Legii nr. 96/2017 „Cu privire la protecția minorităților naționale în Republica Albania”, HG  nr. 726, din 12.12.2018 „Cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului Minorităților Naționale”, HG Nr. 769 din 15.12.2021 pentru „Criterii de susținere a inițiativelor și proiectelor care vizează protejarea drepturilor minorităților naționale și criterii de selecție pentru finanțare și administrarea fondului pentru minorități naționale”, a politicilor acestuia precum și a programului anual 2024 „Pentru participarea la procedura de concurs pentru finanțarea cu granturi”, anunță apelul de proiecte sub deviza: „Diversitatea: arta de a gândi independent împreună.” Comitetul Minorităților Naționale își propune să susțină financiar cu fonduri publice proiecte-propuneri depuse de organizațiile societății civile, (care sunt înregistrate conform legii, exercită activitate conform obiectului definit în statutul lor și au NIPT); precum și persoanele fizice, persoanele fizice; care au ca obiect al activității protecția, promovarea și sprijinirea drepturilor minorităților naționale (adică aparțin unei minorități naționale). Acest apel are ca scop sprijinirea proiectelor care sunt desfășurate în Albania. Apelul pentru propuneri de proiecte al Comitetului Minorităților Naționale pentru 2024 va rămâne deschis în perioada 20 februarie 2024 până în 5 aprilie 2024, ora 14.00. Propunerile de proiecte depuse trebuie să fie finalizate până în decembrie 2024 și trebuie să respecte criteriile anunțate în Ghid.

GIF Image