În acest an universitar, Universitatea „Fan S. Noli” din Corcea oferă programul de licență Limbă – literatură albaneză și limbi ale minoritățiilor” în cadrul programului de studii de licență „Limbă și literatură albaneză”. În acest program, aromâna, unul dintre dialectele limbii române de la sud de Dunăre, va fi predată în comparație cu limba română literară. Pentru deschiderea acestui program, Universitatea a avut mai multe motive, după cum urmează: această Instituție de învățământ superior este situată într-o regiune transfrontalieră, în care traiesc majoritatea grupurilor minorităților naționale recunoscute în Albania prin Legea nr. 96/2017 „PENTRU PROTECȚIA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE ÎN REPUBLICA ALBANIA”- minoritatea aromână, bulgară, egipteană, greacă, macedoneană și romă. Conform articolului 13 din această Lege, o dată cu înregistrarea unui anumit număr de elevi, aceste minorități au dreptul de a deschide școli și instituții de învățământ în limba maternă și, prin urmare, au nevoie și de profesori care posedă o solidă pregătire bilingvă sau multilingvă. RTV Korça, parte a Radio-Televiziunii Publice din Albania, oferă programe în limbile romă și macedoneană (în principal ediții de știri), care au nevoie de profesioniști cu profil bilingv și cu o bună cunoaștere a limbii minoritare. Această oportunitate poate fi folosită de alte minorități. În cadrul programului de studii de licență „Limbă și literatură albaneză” încă de la înființare, limba bulgară, limba greacă și limba română au fost predate ca discipline opționale. Fiind parte importantă a formării specialiștilor în domeniul culturii și mass-media, acestea au fost incluse ca discipline opționale și în programul de studii de masterat „Cultură, media și editare”. În pregătirea ofertei universitare pentru programul „Limbă – Literatură albaneză și limbi ale minoritățiilor” s-au avut în vedere relațiile universității din Corcea cu universități din țările de origine ale minorităților sau cu instituții lingvistice și culturale reprezentative, precum și oportunitățile oferite de schimbul de valori academice, culturale și științifice. Proiectele comune de studiu în această direcție interdisciplinară, schimbul de studenți și de personal academic, precum și proiectele de cercetare pe teme de interes comun, întăresc valorile coexistenței multilingve și multiculturale. Prin acest program, se creează posibilitatea de a recruta studenți din țările de origine, făcând un pas important spre internaționalizarea programului, în special și a universității, în general.

GIF Image