Guvernul României acordă, prin Ministerul Afacerilor Externe burse pentru studii universitare cetățenilor străini care provin din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, pentru anul 2024-2025.

Cei interesați să acceseze o bursă oferită de Guvernul României au posibilitatea să își depună candidatura exclusiv electronic prin intermediul platformei online Study in Romania. (www.studyinromania.gov.ro), prin două căi:

Data limită pentru depunerea electronică a cererilor de bursă este 16 martie 2024.

Dosarele de candidatură depuse după data limită sau cele transmise pe alte canale (birourile de registratură ale Ministerului Afacerilor Externe sau Ministerului Educației, adresele electronice ale angajaților MAE/compartimentelor din Centrala MAE/misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României sau misiunile diplomatice străine acreditate la București) decât cel al platformei nu vor fi luate în considerare.

Informațiile necesare accesării unei burse guvernamentale românești pot fi găsite la adresele de mai jos:

RO: https://www.mae.ro/node/1794,

EN: https://www.mae.ro/en/node/10251

FR: https://www.mae.ro/fr/node/10253.

sursa: tirana.mae.ro

GIF Image